CBD olja – Ett välbeforskat skönhetsmirakel eller farligt?

CBD-olja är en vanlig sökterm på internet och är också namnet på en av de många föreningar som finns i cannabis. CBD-olja blir alltmer populär på grund av dess rapporterade fördelar i kampen mot bland annat kronisk smärta, ångest, sömnlöshet och epilepsi. Det finns olika former som kan konsumeras, bland annat oljor, kapslar och salvor/balmer. På Allt om CBD kan du läsa om deras bäst i test för CBD oljor.

Vad är CBD-olja?

CBD-olja har rapporterats hjälpa människor med kronisk smärta, sömnlöshet, depression, ångest och epilepsi. Dessa rapporter bygger på personliga vittnesmål och kan inte betraktas som vetenskapliga bevis.

Termen “CBD-olja” har på senare tid blivit en vanlig sökterm på internet. Det är också en av många föreningar som finns i cannabis där olika typer klassificeras som hampa eller marijuana baserat på deras THC-innehåll (den psykoaktiva komponenten).

Människokroppen innehåller cannabinoidreceptorer som interagerar med föreningar i hampaplantor som kallas fytocannabinoider (som CBD). CBD-olja fungerar genom att interagera med receptorer i hjärnan för att lyfta ditt humör och balansera endocannabinoidsystemet (som påverkar känslor, minne, aptit etc.).

Är CBD-olja lagligt i Sverige?

Cannabis är ett narkotiskt preparat i Sverige. Det innebär att den omfattas av narkotikastrafflagen (1968:64) som säger att “Den som odlar, tillverkar eller på annat sätt framställer cannabis eller kombinerar cannabis med något annat ämne ska dömas för narkotikabrott om syftet är att sälja eller ge bort narkotikan” Enligt svensk lag är det endast läkare som får förskriva narkotikahaltiga läkemedel. Läkemedlen kan erhållas genom att ansöka hos Läkemedelsverket. Läkemedelsverkets godkännande krävs inte för inköp av läkemedel som innehåller mindre än 0,2 % THC. Detta innebär att CBD-olja som innehåller mindre än 0,2 % THC kan köpas av personer som bor i Sverige.

Fördelar och nackdelar med CBD-olja

Fördelar: Den har inga psykoaktiva egenskaper, så den har inte en hög potential för missbruk eller långsiktiga effekter på den mentala hälsan. Förutom att det anses vara säkert att använda i alla åldrar finns det också färre kända biverkningar jämfört med vissa andra mediciner.

Nackdelar: Det har inte gjorts tillräckligt mycket forskning om CBD-olja för att avgöra om det är säkert för långvarig användning, inklusive under graviditet och amning. Kostnaden för behandlingen kan falla på patienten i stället för på försäkringsbolag eller statliga hälsovårdsplaner.

Vanliga fördelar och användningsområden för CBD

  • Förebyggande av illamående och kräkningar under kemoterapibehandling hos personer med cancer
  • Minskning av det intraokulära ögontrycket hos patienter med glaukom (tillstånd som leder till blindhet)
  • Minskning av allvarlighetsgraden av anfall/epilepsi hos barn som har en form som kallas Dravet syndrom (det är också värt att notera att cirka 1 % av alla barn i världen lider av detta tillstånd) – det har också visat sig vara framgångsrikt för andra typer av epilepsi som uppstår i barndomen, som Lennox-Gastaut syndrom.
  • Behandling av kronisk smärta hos patienter med neurologiska sjukdomar
  • Hjälp att minska ångest, depression och sömnlöshet. Forskning har visat att CBD kan ha en inverkan på serotoninreceptorer genom att öka signalering genom detta neurotransmittorsystem